رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
.

حدیث ۱۴

أیما اثْنین جرى بینهما کلام فطلب أحدهما رضى الاخر کان سابقة الى الجنّة؛ هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود

منبع: 
محجه البیصاء ج ۴، ص ۲۲۸
۴۹