رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
.

حساب

انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامة علی قدر ما اتاهم من العقول فی الدنیا؛ خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند

منبع: 
اصول کافی ج ۱ /ص ۱۲
۴۹