رفتن به محتوای اصلی
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
.

رضایت به بهای غضب خالق

لا أفلح قومٌ إشتروا مرضاة المخلوقِ بِسخطِ الخالِق؛ کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.

منبع: 
مقتل خوارزمی، ج ۱، ص۲۳۹
۴۹