رفتن به محتوای اصلی
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
.

بیانیه رسالت

رسالت پدافند سایبری کشور

پدافند سایبری از سرمایه های ملی سایبری و فضای سایبری کشور در برابرتهدیدات و حملات سایبری دشمن

 

بیانیه رسالت پدافند سایبری کشور

قرارگاه پدافند سایبری کشور به عنوان متولی پدافند سایبری از سرمایه های ملی سایبری کشور رسالت مصون سازی و پایدار سازی سرمایه های سایبری کشور از طریق پایش و تشخیص تهدیدات، کشف، مدیریت و کنترل آسیب پذیری ها، اعلام هشدارهای لازم، امن سازی، تدوین و انتشار نظامات (ملاحظات، مقررات، الزامات و اصول) پدافندی، آموزش و نهادینه سازی پدافند سایبری، مدیریت صحنه عملیات پدافندسایبری و دفاع حقوقی در برابر تهدیدات و حملات دشمن را بر عهده دارد.

۴۹