رفتن به محتوای اصلی
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
.

راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور

۱.  مصون سازی زیست بوم سایبری و الزام و همراه سازی سازمان‎های ‎متولی زیرساخت‎های ‎حیاتی وحساس کشوردرایجاد واستفاده از محصولات امن داخلی

۲.  تولید و مدیریت دانش و فناوری پدافندسايبري متناسب با تهدیدات نوین

۳.  تقویت صنعت پدافندسایبری بومی و حمایت ازسازمان‌ها و شرکت‎های ‎تولیدکننده سامانه‌ها و محصولات بومی و روزآمد بویژه سامانه های پایه و اساسی سایبری کشور فرهنگ سازی و آموزش مسئولین و نخبگان و آحاد جامعه در حوزه پدافند سایبری

۴.  نهادینه سازی مفاهیم پدافند سایبری درنظام آموزشی(ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی)کشور و نظام آموزش دفاعی کشور

۵.  کاهش آسیب پذیری، پایدارسازی، مصون سازی، ارتقاءتوان بازدارندگي زیرساخت‌های حیاتی وحساس کشوردربرابرتهدیدات وحملات سایبری

۶.  راهبری، هدایت، ایجاد هماهنگی و هم افزایی راهبرد محور پدافند سایبری در دستگاههای اجرایی

۴۹