رفتن به محتوای اصلی
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
.

مأموریت های عمده پدافند سایبری کشور

۱.    پدافند سایبری از زیرساخت های اساسی کشور متناسب با سطح اهمیت آنها[۱]
۲.    دفاع هوشمندانه چند لایه و اثربخش از سرمایه های سایبری کشور
۳.    فرماندهی، هدایت و کنترل صحنه عملیات پدافند سایبری در سطوح ملی، منطقه ای و دستگاهی
۴.    ایجاد، ارتقا و راهبری نظام جامع پدافند سایبری کشور
۵.    تولید و ارتقاء آمادگی پدافند سایبری در دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و آحاد جامعه
۶.    صیانت، پدافند، پایدارسازی و استحکام زیست بوم سایبری [۲] و سرمایه های ملی سایبری کشور
۷.    ایجاد، حمایت و ارتقاء ظرفیت‎های ‎خوداتکا صنعت بومی دفاع سایبری کشور (دولتی و غیردولتی)
۸.    نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی پدافند سایبری در ذات برنامه ها و طرح های توسعه سایبری کشور
۹.    نهادینه سازی مفاهیم پدافند سایبری در ذات برنامه های آموزشی و فرهنگی کشور در سطوح مختلف
 

 

    [۱]مصون سازی زیرساخت های حیاتی سایبری، مستحکم و پایدار سازی زیرساخت های حساس سایبری و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مهم سایبری کشور

    [۲]تعریف زیست بوم سایبری: تمامی فضای سایبری کشور(اکوسیستم سایبری)

۴۹