رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
.

چشم انداز پدافند سایبری کشور

با یاری خداوند قادر متعال، «جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، دست یافته به زیست بوم ملی سایبری امن، مصون و پایدار در برابر تهدیدات و حملات سایبری دشمن و قدرت برتر پدافند سایبری در بین کشورهای منطقه و دارای جایگاهی ممتاز در جهان با ویژگی های زیر می باشد:

 

۱. نظام جامع بومی پدافند سایبری هوشمند، پایدار و مقاوم، انحصاری، ابتکاری، ، لایه به لایه، پیش کنش گر، شبکه ای،  چابک و منعطف در سطوح ملی، دستگاهی و استانی
۲. نظام فرماندهی و کنترل جامع  و هوشمند با قابلیت رصد، پایش، تشخیص، هشدار و فرماندهی و کنترل به هنگام صحنه عملیات پدافند سایبری
۳. زیرساخت های سایبری حیاتی مصون،  زیر ساخت های حساس مستحکم و پایدار و زیر ساخت های مهم ایمن
۴. سرمایه های انسانی مؤمن، متعهد ، مجرب، آموزش دیده و متخصص در حوزه پدافند سایبری  و دارای تفکر بسیجی و روحیه جهادی
۵. نظام دیپلماسی پدافند سایبری فعال، متعامل، مشارکت جو و مدافع منافع ملی سایبری
۶. صنعت بومی پدافند سایبری روزآمد، رقابتی و پاسخ گو به تهدید، اقتصادی، خود اتکا در تولید سامانه‌های پایه پدافند  سایبری با بهره گیری از ظرفیت های کشور
۷. استانداردها و الگو های پدافند سایبری بومی،امن، پویا و روزآمد
۸. جایگاه ممتاز علمی و فناورانه در حوزه پدافند سایبری
۹. توانمندی مدیریت بحران سایبری در راستای تداوم خدمات رسانی ضروری
۱۰. نظام نهادینه شده آموزش و فرهنگ سازی در ذات فرهنگ عمومی و نظام آموزشی کشور
۱۱. مشارکت ظرفیت های بخش  های دولتی، خصوصی، مردم و بسیج در پدافند سایبری
۱۲. نظام پدافند فرهنگی سایبری با قابلیت تهدید شناسی و پاسخگو به تهاجم فرهنگی براندازانه دشمن
۱۳. نظام تولید، حفظ و ارتقا آمادگی های پدافندی سایبری در برابر تهدیدات

۴۹