رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

آمادگی شورای اجتماعی وزارت کشور برای ساماندهی فضای مجازی

آمادگی شورای اجتماعی وزارت کشور برای ساماندهی فضای مجازی

وزیر کشور با اشاره به ولنگاری در فضای مجازی گفت: برای بهبود شرایط این فضا یا شورای فضای مجازی این اقدام را انجام دهد، یا اینکه ما در شورای اجتماعی این اقدام را ضمن تشکیل کارگروه و بهره گرفتن از تجارب کارشناسان ساماندهی و قانونی کنیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی با اشاره به پیمایش سلامت گفت: این اقدام خوبی بود و اگر نتایج آن کاملا قابل قبول باشد و مورد استفاده دستگاه‌ها قرار گیرد، در صورت تداوم به بهره‌برداری خواهد رسید. 

وی افزود: مسائل بودجه‌ای و حمایتی در شرح وظایف دستگاه‌ها وجود دارد که باید به آن توجه کنیم لذا اقدامات، تکرار موجودی‌ها و انباشت نباشد. پیشنهاد قانون جامع آسیب‌های اجتماعی ارائه شده است و مواردی به آن اضافه خواهد شد و قانون مادر در حوزه اجتماعی با رویکرد حمایتی امری مهم است. 

وزیر کشور بیان کرد: تدوین قانون جامع آسیب‌های اجتماعی بسیار خوب است و ما نباید با عجله آن را به مجلس ارائه کنیم بلکه باید روی آن کار شود و موارد باید با اولویت رفع شوند. 

رحمانی فضلی در ادامه گفت: خلأهای قانونی در فضای مجازی وجود دارد که موارد مختلفی از سوءاستفاده‌های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و ... را دربرگرفته و به نوعی ولنگاری مشاهده می‌شود؛ پدر و مادرها نگران هستند و می‌گویند باید قوانینی تدوین شود تا از سلامت فرزندان خود اطمینان داشته باشیم. برای مدیریت فضای مجازی شاید با این دست از امکانات، امکان کنترل وجود نداشته باشد، ولی باید در زمینه استفاده از این فضا خود را تقویت کنیم.

وی افزود: برای کنترل فضای مجازی یا شورای فضای مجازی این اقدام را انجام دهد یا اینکه ما در شورای اجتماعی این اقدام را با تشکیل کارگروه و بهره از تجارب تحت ساماندهی و قانونی کردن فضای مجازی را درنظر بگیریم. 

 

وزیر کشور در پایان گفت: اگر ما ازاول شرایط فضای مجازی را به صورت قانونی و روشمند ارائه کنیم، اطمینان خاطر خانواده و ثبات را به دنبال خواهد داشت.

۴۹