رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

افزایش ۱۴۰درصدی جرایم سایبری

آمار یکسال اخیر نشان می دهد

افزایش ۱۴۰درصدی جرایم سایبری

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی گفت: آمارها نشان می دهد طی یکسال گذشته جرایم سایبری ۱۴۰ درصد افزایش یافته و به دو برابر و نیم رسیده است.

رضا تقی پور در خصوص سپر امنیتی دژفا در برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو اظهار داشت: «مجرمان و ذی نفعان در پی آنند که تخلفات بیشتری از طریق فضای مجازی انجام دهند که لزوم ایجاد امنیت را بیش از پیش گوشزد می کند.»

 

وی ادامه داد: «آمارها نشان می دهد طی یکسال گذشته جرایم سایبری ۱۴۰ درصد افزایش یافته و به دو برابر و نیم رسیده است و از نظر حجم و تنوع نیز آماری ۳۰۰ درصدی را نشان می دهد.»

 

تقی پور افزود :«باید در کنار تسهیلات، سامانه امنیتی را نیز برای ایمن سازی و ارائه سرویس سالم به شهروندان ایجاد نماییم.»

 

وی به رادیو گفت وگو گفت :«در شورایعالی فضای مجازی هنوز گزارشی مستند از دژفا دریافت نکرده ایم ولی قطعا چنین سامانه هایی مورد نیاز است.»

 

تقی پور ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و ایجاد این سامانه ها شاهد کاهش روز افزون تخلفات سایبری باشیم و افزود: «طی بررسی اسناد امنیتی کشورها، بلا استثنا مشارکت بخش خصوصی و آحاد شهروندان و کاربران نقشی اساسی داشته است.»

 

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: «زمانی می توان درباره کیفیت این سامانه ها اظهار نظر کرد که به قضاوت عمومی گذاشته شود و گزارش های مورد نیاز نیز بدست ما برسد.»

 

تقی پور اهمیت امنیت در حوزه محتوا را متذکر شد و افزود: «تا کنون این موضوع تعریف نشده بود و طبیعتا کاربران هیچ حفاظتی در مقابل این نوع آسیب ها نداشتند.»

 

وی خاطرنشان کرد: «اخیرا برنامه ای در کشورهای اروپایی تهیه شده است که از داده ها و کاربران در مقابل محتواهای [تخلف آمیز] حفاظت می کند و به اپراتورها نیز مسئولیت داده و حریم شخصی در آن تعریف شده است.»

۴۹