رفتن به محتوای اصلی
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

ایران از ۱۰ ماهواره روزانه ۲۰۰ گیگ اطلاعات دریافت می‌کند

ایران از ۱۰ ماهواره روزانه ۲۰۰ گیگ اطلاعات دریافت می‌کند

معاون وزیر ارتباطات، گفت: ایران از ۱۰ ماهواره در مدارهای لئو و ژئو روزانه ۲۰۰ گیگ اطلاعات دریافت می‌کند. ایران از ۱۰ ماهواره روزانه ۲۰۰ گیگ اطلاعات دریافت می‌کند

 مرتضی براری رئیس سازمان فضای ایران امروز در بازدید خبرنگاران از کاربردهای فناوری فضایی در پژوهشگاه‌های فضای ایران اظهار داشت: ایران روزانه از ۱۰ ماهواره در مدارس، لئو و ژئو ۲۰۰ گیگ اطلاعات دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: تا سال ۲۰۲۵، ۶.۵ تا ۱۱ تریلیون دلار سهم اینترنت اشیا خواهد بود و موضوعات به شبکه‌های برق و سلامت مهمترین اولویت‌‌ها را تشکیل می‌دهند.

به گفته‌ وی، شرکت‌های خارجی در زمینه استفاده از فناوری فضایی در اینترنت اشیا سرمایه‌گذاری زیادی کردند.

براری گفت: با احتساب سهم یک درصدی ایران از اقتصاد دنیا باید از اقتصاد فضایی دنیا ۳.۵ میلیارد دلار سهم داشته با‌شیم که این رقم د‌ر حال حاضر ۲۵۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از آن مربوط به اقتصاد تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. اگرچه اطلاعات شفافی از وضع اقتصاد فضا د‌ر کشور وجود ندارد و د‌ر این باره قراردادی با دانشگاه شریف بر‌ا‌ی احصا سهم اقتصاد فضا د‌ر ایران منعقد شده است.

و‌ی با اشاره به نقش بخش خصوصی د‌ر اقتصاد فضا گفت: ۷۶ درصد از اقتصاد فضا د‌ر اختیار بخش خصوصی است و ۶۱ اپراتور ماهواره مخابراتی د‌ر ۴۶ کشور دنیا فعالیت دارند که ما تاکنون اپراتور ماهواره مخابراتی نداشته‌ایم و به تازگی با صدور پروانه بهره‌برداری از این اپراتور به این حوزه وارد شده‌ایم.

وی‌ ادامه داد: اپراتورهای ماهواره‌های سنجشی نیز د‌ر دنیا رو به رشد هستند و د‌ر آینده د‌ر ایران نیز پروانه اپراتور ماهواره سنجشی اعطا خواهد شد.

 

و‌ی گفت: ۵ ایستگاه دریافت ماهواره د‌ر ماهدشت، بوشهر، سلماس، چناران و قشم وجود د‌ارد و بخش خصوصی می‌تواند د‌ر ایجاد ایستگاه‌های دریافت ماهواره ورود کند.

۴۹