رفتن به محتوای اصلی
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

حمله بی سابقه سایبری در سنگاپور

حمله بی سابقه سایبری در سنگاپور

در حمله اي بی سابقه سایبری در سنگاپور یک و نیم میلیون پرونده پزشکی به سرقت رفت.
۴۹