رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

مراکز آموزش دیجیتال پست در انتظار تدوین محتوای آموزشی

مراکز آموزش دیجیتال پست در انتظار تدوین محتوای آموزشی

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست گفت: با توجه به اینکه باید امکاناتی برای راه‌اندازی مراکزآموزش دیجیتال تدارک دیده می‌شد، در حال حاضر به دنبال تدوین سیلابس و محتوای آموزشی برای کارکنان شرکت ملی پست هستیم.

محمدرضا قادری عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست سازمان فناوری اطلاعات  درباره راه‌اندازی مرکز آموزش دیجیتال توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به دنبال این هستیم تا هرچه سریع‌تر و طی چند هفته آینده مراکز آموزش دیجیتال در سراسر کشور راه‌اندازی شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه باید امکاناتی برای راه‌اندازی این مراکز تدارک دیده می‌شد، در حال حاضر به دنبال تدوین سیلابس و محتوای آموزشی برای کارکنان شرکت ملی پست هستیم.

قادری خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبیعتا این آموزش برای کارکنان پست هزینه‌ای ندارد، ولی به عنوان یک سرویس افراد می‌توانند با پرداخت شهریه از آن بهره ببرند.

* امکان ارائه سرویس همزمان به سایر دستگاه‌ها

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مراکز به منظور تسریع انجام طرح تحول دیجیتال صورت می‌گیرد و همزمان امکان ارائه سرویس به سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی شرکای تجاری در سراسر کشور وجود دارد.

 

گفتنی است، پیش از این، شرکت ملی پست ایران از راه اندازی مراکز آموزش دیجیتال  برای تمامی کارکنان در سراسر کشور خبر داده بود.

 

منبع:خبرگزاری فارس

۴۹