رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

نیازمند فهم مشترک مسئولان در زمینه تهدیدات سایبری هستیم

نیازمند فهم مشترک مسئولان در زمینه تهدیدات سایبری هستیم

سردار دکتر جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور: با بیان اینکه برای سامان بخشی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فهم مشترک مسئولان و نخبگاان کشور نسبت به این پدیده بسیار مهم است گفت:برخورد احساسی و عوام گرایانه به این مقوله سبب کندی کار ساماندهی این فضا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.

سردار دکتر جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور: با بیان اینکه برای سامان بخشی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فهم مشترک مسئولان و نخبگاان کشور نسبت به این پدیده بسیار مهم است گفت:برخورد احساسی و عوام گرایانه به این مقوله سبب کندی کار ساماندهی این فضا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.

۴۹