رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات تشکیل شد

پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات تشکیل شد

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی کشور آغاز به کار کرد.

با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور، وضعیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) از موافقت اصولی به قطعی تبدیل شد و این پژوهشگاه با ۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشکده ارتباطات و پژوهشکده امنیت فاوا به فعالیت می پردازد.

همچنین پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا نیز به عنوان چهارمین پژوهشکده با دریافت موافقت اصولی به مدت یک سال فعالیت خواهد کرد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تیرماه سال ۱۳۹۲، موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور را با ارتقای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و موافقت «اصولی» این پژوهشگاه را به مدت ۲ سال صادر و ابلاغ کرده بود.

طبق ضوابط و مقررات، ادامه فعالیت این پژوهشگاه پس از انقضای این مهلت ۲ ساله منوط به کسب امتیازهای لازم، حاصل از ارزیابی شاخص های استاندارد و بین المللی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی، امکانات و تجهیزات فیزیکی، منابع انسانی، قراردادهای منعقده پژوهشی در سطح ملی و نهایتا موفقیت در دریافت موافقت قطعی از شورای گسترش آموزش عالی کشور بوده است. 

بنا به اهداف و سیاست‌های کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و همچنین نقش و اهمیت کلیدی این پژوهشگاه در تحقق اهداف تبیین شده، دریافت موافقت قطعی از سال ۱۳۹۴ و قبل از انقضای مهلت تعیین شده با اعلام آمادگی جهت ارزیابی به وزارت علوم، در دستور کار قرار گرفت.

 

براین اساس مقرر شد موافقت قطعی با ساختاری نوین و بر اساس آخرین اکوسیستم های موجود در مراکز تحقیقاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات دنیا و در چارچوبی بومی مورد اهتمام ویژه مدیران این پژوهشگاه قرار گیرد که بر این اساس با برنامه ریزی به عمل آمده، فرایند ارزیابی موردنظر با موفقیت انجام شد.

۴۹