رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
.

احتیاط لازم

از یك ويروس‌ياب استفاده كنيد. از وب‌سايتهای غير مطمئن يا email های مشكوك فايلی Download نكنيد. حتی اگر يك ويروس‌ياب داريد خيلی مواظب باشيد زيرا ممكن است با ويروس جديدی مواجه شويد كه نرم‌افزار ضد‌ويروس شما نتواند آن را تشخيص دهد برای يك حفاظت خوب هميشه آنتی‌ويروس خود را up to date به روز نگه داريد.

۴۹